Project Category: what we do

Home / what we do
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
Project

พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม

รับข้อเสนอไอเดีย-2 โครงการพลังเด็ก  พลังรุ่นใหม่  พลังสร้างสรรค์สังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนทุนดำเนินงานในหลากหลายประเด็น โดยให้ความสำคัญ  กับการพลังในการทำงานแบบมีส่วนร่วม  ของกลุ่มเด็กและเยาวชน  ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตัวเอง  และชุมชนของตนเอง และมีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมและกระจายโอกาสให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออก  ทั้งความคิดสร้างสรรค์  และการลงมือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งกับกลุ่มตัวเองและกับชุมชน  สังคม  ตามศักยภาพของแต่ละคน พัฒนาทักษะการทำงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนและพี่เลี้ยงในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืน  และเกิดเครือข่ายการทำงานในอนาคต สำหรับปีนี้กลุ่มไม้ขีดไฟ  สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนได้ทั้งสิ้น  25  กลุ่ม  25 โครงการ  จากพื้นที่  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดลพบุรี  และ  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา   คุณสมบัติของไอเดียที่สามารถเข้าสู่การพิจารณา เด็กเยาวชน  อายุระหว่าง  15-25  ปี  รวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 5   คน ในแต่ละกลุ่มต้องมีพี่เลี้ยง  1  คน  ซึ่งอาจจะเป็น  ครู  พี่เลี้ยงในชุมชน  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  กลุ่มภาคประชาสัมคม  ฯลฯ  ใครก็ได้ทั้งนั้นที่จะร่วมทางไปกับพวกเราตลอดโครงการ รับข้อเสนอไอเดียจากจังหวัด  สระบุรี  ปราจีนบุรี ...

Game สุขภาวะ
Project

Game สุขภาวะ

เกมส์ที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ (ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม) โดยมุ่งให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาที่จำเป็น ในการดูแลตนเองไม่ให้ท้อง ผ่าน 4 เกมสนุกๆ เช่น 1. Gender Card : เนื้อหาสำคัญ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นได้ทบทวนความรู้สึกต่อสิ่งของ อาชีพ รอบๆ ตัวที่สังคมให้คุณค่า เช่น อาชีพช่างเป็นของผู้ชาย คนมีถุงยางเป็นคนคิดแต่เรื่องเพศ เป็นต้น และเพื่อให้เรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงอย่างเป็นธรรมชาติ เล่นเกมนี้จะทำให้ผู้เล่นเรียนรู้เรื่องเพศด้วยการกล้าพูด การออกเสียง เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ ในที่สาธารณะอย่างเหมาะสมได้ เช่น ผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย กางเกงใน และอื่นๆ 2. Match Picture: เนื้อหาสำคัญ เพื่อให้ผู้เล่นได้ทบทวนความรู้ที่เคยรู้มาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศ เช่นถ้าเด็กผู้หญิงควรใช้ของที่มีสีชมพูเท่านั้น เห็นด้วยหรือไม่ หรือ ถ้าคิดจะมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ เป็นต้น โดยคำถามเหล่านี้ เขาเลือกได้ว่าจะถามผู้เล่นคนอื่นหรือจะตอบเอง 3 20 Sperm : เนื้อหาสำคัญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือคุมกำเนิดที่ได้ผล และย้ำสารที่ สำคัญอย่าท้องถ้าไม่พร้อม รวมทั้งการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เรื่องเครื่องมือคุมกำเนิด เล่นเกมนี้เพื่อเรียนรู้การ safe...