ทักษะชีวิต

Home / Child Watch / ทักษะชีวิต

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเด็กและครอบครัว
เกิดจากแนวคิดว่า ทำอย่างไร พ่อแม่ผู้ปกครอง จะพาลูกๆหลานๆของตนเองเข้าป่า  และสามารถที่จะพาลูกหลานเปิดประตูสู่โลกสิ่งแวดล้อมได้
กลุ่มไม้ขีดไฟจึงได้ร่วมกับ  กลุ่มรักษ์เขาใหญ่  กลุ่มใบไม้  กลุ่มต้นกล้า  และอุทยานเขาใหญ่  ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเล็กๆขึ้นมา
พร้อมกับคู่มือหนึ่งแผ่น

คู่มือเล็กๆนี้  จะช่วยเปิดประตูโลกสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก
คู่มือชิ้นนี้  ไม่เน้นให้คู่มูลมากมาย  หวังเพียงให้เกิดการพูดคุย  ตั้งคำถาม ชวนสงสัย
เพื่อให้เกิดการค้นหาความหมาย  ในอนาคต

คู่มือชิ้นเล็กๆนี้  เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของหลายๆคน  และสะสมความถูกผิด เหมาะสมมากว่า 2  ปี  จึงเกิดขึ้น
ต้องขอบคุณพี่ๆ  หลายๆ คน  เช่น  พี่แขก  กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ ที่เฝ้าเก็บข้อมูล  กว่าหนึ่งอาทิตย์  และพี่แหลม เจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่  ที่ช่วยอำนวยความสะดวก  รวมถึงพี่ๆผู้ปกครองที่นำน้องๆมาช่วยทดลองและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเทล  และพี่กั๊ก  ที่วาดแผนที่สวยๆชิ้นนี้ให้ และสุดท้ายหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นมา

เชิญทุกท่านดาวน์โหลด และ Print  ใส่กระดาษ A4  และรีบพาลูกหลานมาเที่ยวป่าโดยพลัน

เขาใหญ่ยินดีต้อนรับ