พื้นที่สร้างสรรค์

Home / Child Watch / พื้นที่สร้างสรรค์

คนทุกคนมีศักยภาพ ไม่มีคนโง่ ไม่มีคนฉลาด การศึกษาจึงควรช่วยให้คนทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเอง หากแต่กลุ่มไม้ขีดไฟ มิใช่โรงเรียน เรามีมีเพียงห้องเรียนที่ไม่มีกระดานดำ มีฟ้าเป็นหลังคา มีต้นไม้เป็นครูใหญ่ เรามีกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เด็กๆค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นหาความชอบ และสะสมความภูมิใจในตนเอง ทีละเล็กละน้อย เรามีดนตรีสร้างสรรค์กระตุ้นแรงบันดาลใจ การแสดงศิลปะที่เราอยากให้เด็กๆ ได้มีดวงตาที่จะมองเห็นความงาม จากรอบกายโดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย สำเร็จง่าย จนถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกัน อบอุ่นรักกันเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ อย่างมั่นใจและภูมิในในตนเอง

14-15 พฤศจิกายน 2557 พาลูกหลานเปิดโลกการเรียนรู้ที่งานเดิ่นนี้ดีจัง