สิทธิเด็ก

Home / Child Watch / สิทธิเด็ก

กลุ่มไม้ขีดไฟร่วมกับเพื่อนสมาชิกเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาระดมพลังจาก 13 พื้นที่ 13 จังหวัด เก็บกลุ่มตัวอย่างกว่า1,000 คน เพื่อหาผลกระทบจากสื่อที่มีต่อเด็กและเยาวชน

คุณสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาได้ให้ข้อมูลว่าการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาได้ร่วมมือกับ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนและได้ค้นพบว่าผู้ปกครองเป็นห่วงพฤติกรรมของเด็กในการใช้สื่อโทรศัพท์มือถือและการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและขอวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการเข้าถึงสื่อของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้สื่อโทรศัพท์มือถือ สื่อเกมส์ออนไลด์ มีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง ทั้งในด้านการเรียนและการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเอง