Services

Home / Services

หลักสูตรดีๆพร้อมนำเสนอให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

พบกิจกรรมสนุกๆ เปิดโลกหนังสือ หนังสือแบบไหนเหมาะกับคุณ อ่านอย่างไรให้สนุก อ่านแล้วบอกต่อแบบไหนดี
เพื่อค้นพบศักญภาพในการอ่าน และปลุกความอยากอ่านในตัวคุณ

กลุ่มเป้าหมาย เหมาะกับเด็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้นและปลาย จำนวนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป
ระยะเวลา ครึ่งวัน จะถึงค่ายสามวัน สองคืน

กิจกรรมเรียนรู้สุขภาวะทางเพศ (ตั้งครรภ์ไม่พร้อม /แม่วัยรุ่น /วัยใสเท่าทันตนเอง)

สนุกกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม เปิดพื้นที่เรียนรู้อย่างปลอดภัย พูดคุยปัญหาที่วัยรุ่นเผชิญอย่างเปิดอก
โดยอยู่ในเนื้อหาที่สำคัญ คือ การเท่าทันตนเองและสังคม การเข้าถึงบริการ และรู้ว่าถ้าเกิดปัญหาควรทำเช่นไร

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาต้นและปลาย นักเรียนอาชีวะ พานิชน์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย1-4
รูปแบบ ครึ่งวัน จะถึงค่ายสามวัน สองคืน

กิจกรรมลานเล่นเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ

กลุ่มไม้ขีดไฟบริการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ต่างๆ เช่น งานชุมชน กิจกรรมวิชาการ งานงิ้ว งานปาร์ตี้ในโรงแรม เพื่อเปิดพื้นที่บริการกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
รูปแบบ จัดฐานการเล่น ให้เข้าเล่นอิสระ หรือเวียนตามความต้องการ และหรือ จัดกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ในตอนท้าย
เหมาะกับ คนทุกเพศทุกวัย