โครงการเดิ่นนี้ดีจัง

Home / โครงการเดิ่นนี้ดีจัง
เดิ่นนี้ดีจังสัญจร คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา
โครงการเดิ่นนี้ดีจัง
โครงการเดิ่นนี้ดีจัง
โครงการเดิ่นนี้ดีจัง
โครงการเดิ่นนี้ดีจัง
โครงการเดิ่นนี้ดีจัง

เมื่อเกิดปัญหากับตัวเด็กและเยาวชน สังคมมักหาทางออกโดยการห้าม ห้ามออกจากบ้าน ห้ามใช้สื่อ ห้ามขับรถ ห้ามๆๆๆ  และขณะเดียวกัน สังคมกับไม่มีพื้นที่ดีๆให้กับเด็ก  สะท้อนจากงานวิจัยหลายชิ้นที่ว่า เด็กสามารถเข้าถึงร้านเหล้าได้ใน 5 นาที  แต่ไม่สามารถหาหนังสือดีๆอ่านได้ ในหนึ่งวัน เด็กสามารถเข้าถึงสื่อลามกได้ใน 10 นาที แต่ไม่สามรถเข้าถึงสื่อดีๆ แหล่งเรียนรู้ดีๆได้ หรือต้องใช้เงินจำนวนมาก เพื่อเข้าถึงสื่อหรือพื้นที่ดีๆ

โครงการเดิ่นนี้ดีจัง จึงเกิดขึ้น  เพื่อบริการกิจกรรมสร้างสรรค์  คิดค้นหาพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กและครอบครัว เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึง ปูพื้นที่ต้นทุนชีวิตให้กับเด็ก สร้างสายใยความอบอุ่นในครอบครัว โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันดำเนินงาน ดังนี้
1. สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนค้นหาภูมิรู้  ทักษะฝีมือ  นำมาส่งเสริมการเรียนรู้ลงมือทำให้กับเด็กและครอบครัว
2.ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดงานพื้นที่สร้างสรรค์  เดิ่นนี้ดีจัง ที่รวบรวมกิจกรรม ภูมิรู้ อาหารพื้นบ้านงานประดิฐษ์ ศิลปะ มาบริการ  เพื่อสื่อสารให้สังคมเห็นถึงความสำคัญในการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก  โดยเฉพาะเรื่องการสะสมความสำเร็จจากการลงมือทำ รวมถึงกระตระหนักต่อการสร้างสายใยรักในครอบครัว เพราะมันคือ ภูมิต้านทานปัญหาในตัวเด็กได้เป็นอย่างดี

โดยในทุกๆปี  กลุ่มไม้ขีดไฟจะดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ  เช่น
1.  จัดเดน์แคมป์  เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก  เช่น work shop ศิลปะ  ค่ายภาษาอังกฤษ  เดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติ  และอื่นๆ
2.  จัดกิจกรรมบริการกิจกรรมสร้างสรรค์ยังโรงเรียนต่างๆ
3.  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานเทศกาล เพื่อสื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของการมีพื้นที่สร้างสรรค์เช่น
งานเขาใหญ่ดีจัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ งานเทศกาลโคราชยิ้ม ลานย่าโม จ.นครราชสีมา งานเดิ่นดีนี้จัง สวนสาธรณะเขาแคน อ.ปากช่อง


ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน  กลุ่มไม้ขีดไฟ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านนี้ต่อไป
หากท่านสนใจสามารถร่วมกันได้หลายลักษณะ  เช่น
1. นำบุตรหลานเข้าร่วมเรียนรู้ (ตามกิจกรรมได้จากที่นี่)
2. โรงเรียน สามารถติดต่อให้กลุ่มไม้ขีดไฟ เข้าไปบริการกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ ตั้งแต่  ครึ่งวัน  จนถึง 2 วัน  ตามความต้องการ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
3.  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ  สามารถร่วมพัฒนาโครงการร่วมกัน เพื่อให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์ของท่านได้ ทั่วไทย  เช่น กลุ่มไม้ขีดไฟร่วมกับมูลนิธืส่งเสริมเด็กยากจน CCF  ดำเนินงานพื้นที่สร้างสรรค์ในโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัด บุรีรัมย์ สระแก้ว  กาญจนบุรี  เชียงใหม่  เป็นต้น
โดยการดำเนินงานในปัจจุบันได้รับทุนสนับสนุนจาก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อกลุ่มไม้ขีดไฟได้ทุกเวลา