Game สุขภาวะ

Home / Game สุขภาวะ
Game สุขภาวะ
Game สุขภาวะ
Game สุขภาวะ
Game สุขภาวะ
Game สุขภาวะ
Game สุขภาวะ
Game สุขภาวะ
Game สุขภาวะ

เกมส์ที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ (ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม) โดยมุ่งให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาที่จำเป็น ในการดูแลตนเองไม่ให้ท้อง ผ่าน 4 เกมสนุกๆ เช่น

1. Gender Card : เนื้อหาสำคัญ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นได้ทบทวนความรู้สึกต่อสิ่งของ อาชีพ รอบๆ ตัวที่สังคมให้คุณค่า เช่น อาชีพช่างเป็นของผู้ชาย คนมีถุงยางเป็นคนคิดแต่เรื่องเพศ เป็นต้น และเพื่อให้เรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงอย่างเป็นธรรมชาติ
เล่นเกมนี้จะทำให้ผู้เล่นเรียนรู้เรื่องเพศด้วยการกล้าพูด การออกเสียง เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ ในที่สาธารณะอย่างเหมาะสมได้ เช่น ผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย กางเกงใน และอื่นๆ

2. Match Picture:
เนื้อหาสำคัญ เพื่อให้ผู้เล่นได้ทบทวนความรู้ที่เคยรู้มาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศ เช่นถ้าเด็กผู้หญิงควรใช้ของที่มีสีชมพูเท่านั้น เห็นด้วยหรือไม่ หรือ ถ้าคิดจะมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ เป็นต้น โดยคำถามเหล่านี้ เขาเลือกได้ว่าจะถามผู้เล่นคนอื่นหรือจะตอบเอง

3 20 Sperm :
เนื้อหาสำคัญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือคุมกำเนิดที่ได้ผล และย้ำสารที่
สำคัญอย่าท้องถ้าไม่พร้อม รวมทั้งการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เรื่องเครื่องมือคุมกำเนิด
เล่นเกมนี้เพื่อเรียนรู้การ safe sex ก่อนอายุ 20 ปี เกมที่จะเปิดโลกเนื้อหาเรื่องเครื่องมือคุมกำเนิด เพื่อให้เกิดสุขภาวะ และเราจะไม่ท้องก่อนอายุ 20

4 ท้องแล้วไปไหน :
เนื้อหาสำคัญ คือการเรียนรู้เรื่องการเข้าถึงบริการ ถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหากับผู้เล่น
ซึ่งจะทำให้ความรู้ในเรื่องข้อมูลความช่วยเหลือ ติดตั้งเข้าไป และจดจำได้เมื่อเกิดปัญหา หรือสามารถที่จะแนะนำให้เพื่อน ที่ประสบปัญหาได้

หากหน่วยงานใดต้องการสนับสนุน การผลิตเพื่อการเผยแพร่ กลุ่มไม้ขีดไฟยินดีเป็นอย่างยิ่ง  โดยเกมแต่ล่ะชิ้น มีค่าจัดทำกล่องล่ะ 200 บาท  หากผลิตเป็นจำนวน 100 ชิ้น ขึ้นไป กลุ่มไม้ขีดไฟจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการเรียนรู้ดูแลสุขภาวะ เพื่อลดปัญหาท้องไม่พร้อม สามารถสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกันได้ที่ กลุ่มไม้ขีดไฟ 081-7321412