โครงการเขาใหญ่ดีจัง

Home / โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง
โครงการเขาใหญ่ดีจัง

โครงการเขาใหญ่ดีจัง
คือโครงการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มไม้ขีดไฟที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
โดยมีความมุ่งหวังร่วมกันคือการสร้างห้องเรียนธรรมชาติ ที่มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นผู้อำนวยการ มีป่า มีสายน้ำ ต้นไม้ และสัตว์ ต่างๆเป็นครู
มีนักเรียนรู้ เข้าร่วมใช้ประโยชน์  นั่นคือสิ่งที่พวกคาดหวังร่วมกันมา

โครงการเขาใหญ่ดีจัง
ดำเนินการโดยความร่วมมือกัน  ของกลุ่มไม้ขีดไฟ  กลุ่มใบไม้  กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มต้นกล้า และกลุ่มลูกมะปรางค์
ซึ่งดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

โดยทุกๆปี แต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมต่างๆ หมุนเวียนกัน  เพื่อสร้างการเรียนรู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
(ชมภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านล่าง)
โดยทุกๆต้นปี  เครือข่ายเขาใหญ่ดีจังจะมีกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติร่วมกันเพื่อ
เปิดการเรียนรู้ให้กับคนทั่วไป
โดยนัดหมายกันว่า ทุกๆปี หลังวันวาเลนไทน์ ในเดือนกุมพาพันธ์ จะมีกิจกรรม
งานเขาใหญ่ดีจังคราฟต์ ขึ้น ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการจัดขึ้น เหมือนทุกๆปี
ติดตาม ข่าวสารความคืบหน้าได้ที่นี่เลยครับ