Tag: รับบริจาค

Home / รับบริจาค
ประกาศตามหาคน ใจดี สนับสนุนรถตู้สักคัน
Post

ประกาศตามหาคน ใจดี สนับสนุนรถตู้สักคัน

กลุ่มไม้ขีดไฟ รับบริจาครถตู้เก่า  เพื่อนำไปใช้รับส่งอาสาสมัคร ไปทำกิจกรรมในพื้นที่  ปัจจุบันกลุ่มไม้ขีดไฟ มีรถปิ๊คอัพ 1 คัน ในการขนอุปกรณ์ไปจัดกิจกรรมกับโรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบัน มีกิจกรรมที่ต้องการรถดังนี้ กิจกรรมศิลปะสัญจร ลงไปสอนศิลปะให้กับนักเรียน ในโรงเรียน แบบต่อเนื่อง มุ่งให้เด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย และได้ทำซ้ำเพื่อมุ่งให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจในตนเอง และเพราะปัจจุบัน โรงเรียนขนาดเล็กขาดครูศิลปะ ในขณะที่ ศิลปะคือรากฐานสำคัญของมนุษย์   2.กิจกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระ ในกลุ่มนักเรียนปฐมวัยฯและประถมต้น โดยการนำอุปกรณ์ เข้าไปส่งเสริมให้เด็กได้เล่น และเป็นการให้แนวทาง และความสำคัญในการเล่นอิสระให้กับครูในโรงเรียนซึ่งเราพบข้อมูลที่สำคัญคือ เด็กประฐมวัยจนถึงอนุบาล และประถมศึกษามีกิจกรรมให้เคลื่อนไหวน้อยมาก โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง ทำให้เด็กบกพร่องพัฒนาการ ตามที่เขาควรจะได้รับ เด็กมีเวลาเล่นอิสระ และเวลากลางแจ้ง น้อยกว่าผู้ต้องขังในเรือนจำ?เป็นคำกล่าวที่น่าเศร้า เมื่อเรามองเห็นเด็กถูกจองจำไว้ที่โต๊ะเรียน วันละ 6-8 ชม. ทั้งสองกิจกรรมนี้ต้องใช้อาสาสมัครเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ทำให้เกิดอุปสรรค์คือรถที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอในการเดินทาง รวมถึงอุปกรณ์การเล่น อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ประกอบกับกำลังเข้าสู่ฤดูฝน  สิ่งที่เราต้องการรถตู้เก่า เสนอขายในราคาที่อยากสนับสนุนให้เราได้ทำกิจกรรม(หมายถึงเอาราคาแบบถูกไม่น่าเชื่อ) ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ Line :kui satthaหรือรถตู้บ้านจอดเสียไม่ได้ใช้ อยากมอบให้เรามาซ่อม เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปหรือ อยากบริจาคเงินสนับสนุนให้เราเอาไปซื้อ...