เพราะการ เล่น นั้นสำคัญนัก

เพราะการ เล่น นั้นสำคัญนัก

การเล่นในเด็กปฐมวันถือเป็นเรื่องสำคัญมากกับพัฒนาการของเด็ก แม้จะเป็นการเล่นแต่กลับไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลย

การเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ‘ทุกด้าน’ ในการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านปัญญา ด้านทักษะ และด้านสังคม ถ้าหากชั่วโมงการเล่นของเด็กตอนที่อยู่ในช่วงปฐมวัยไม่มากพอ พัฒนาการของเด็กจะไม่แข็งแรงและส่งผลให้กลายเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้า เกิดปัญหาตามมากับการเรียนรู้ของเด็กเอง การดูแลในครอบครัว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ส่งผลต่อไปกันเป็นลูกโซ่

และการเล่นของเด็กก็ควรปล่อยให้เขาเล่นอย่างอิสระ ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องสอนเด็กว่าอะไรเล่นอย่างไร เขาสามารถหาวิธีเล่นได้สารพัดตามจินตนาการที่มากล้น เมื่อผู้ใหญ่เข้าไปบอกจะเป็นการกำหนด ขีดเส้นกรอบขึ้นมา ทำให้จินตนาการของเด็กคนนั้นถูกหยุดยั้งไว้ ส่งผลให้เด็กติดนิสัยไม่คิดอะไรด้วยตัวเองตามมา ถ้าเราปล่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มากที่สุดเท่าไหร่ เด็กจะเติบโตมาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเท่านั้น

 

วันที่ 21-22 กันยายน 2562 พบลานเล่นสนุกๆส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ลานศูนย์การค้า MBK กทม.
โดยกลุ่มไม้ขีดไฟร่วมกับภาคีส่งเสริมการเล่น และ สสส.