#สนับสนุนทุน เพื่องานพัฒนาสังคม

#สนับสนุนทุน เพื่องานพัฒนาสังคม

โครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม พร้อมสนับสนุน คนหนุ่มสาวใน 3จังหวัด
คือ จังหวัดสระบุรี,ลพบุรี และ จังหวัดสิงห์บุรี มาช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม

โดยเสนอกิจกรรมที่จะช่วยส่งต่อความรู้ /ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ /ฝึกลงมือทำ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ (เลือก 1 ประเด็น)

1 ส่งเสริมพลังบวกให้สุขภาพจิต/สุขภาพกายให้ดีขึ้น

2 เพิ่มทักษะความรอบรู้ การปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่

3 เพิ่มทักษะ ความรอบรู้ เท่าทันสื่อดิจิตอล

เปิดรับข้อเสนอไอเดียมันส์ๆ สร้างสรรค์ จากน้องๆทุกคน เงื่อนไขการสนับสนุน – เป็นไอเดียจากเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปี รวมตัวกันไม่ต่ำกว่า 5 คน

– มีพี่เลี้ยง 1 คนต่อโครงการ

– เป็นไอเดียที่เด็กและเยาวชน

สนใจและพร้อมลงมือทำด้วยตัวเองได้จริง

– เป็นไอเดียที่ทำงานต่อเนื่องตั้งแต่มิถุนายน 2565 ถึง มกราคม 2566

– เป็นไอเดียที่มีเด็กและเยาวชน ไม่ต่ำกว่า 25 คนได้รับประโยชน์

 

เขียนข้อเสนอของท่านส่งมาที่   E-mail : achuthong@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel : 081 4805376

FB กลุ่มไม้ขีดไฟ

ด่วน รับเพียง 25 ไอเดียเท่านั้น หมดเขตรับข้อเสนอไอเดีย

วันที่ 20 เมษายน 2565 ทุนสนับสนุน 20,000-25,000 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งมาที่  อีเมล achuthong@gmail.com

แบบรับข้อเสนอไอเดีย