#นิยามความหมาย การเล่นอิสระ

#นิยามความหมาย การเล่นอิสระ

    Free play  

นิยาม ความหมาย

กิจกรรมที่เด็กเลือกเล่นเอง โดยปราศจากมุมมองข้อกำ.หนดของผู้ใหญ่ ไม่ได้ถูกบังคับ ไม่มีการกำ.หนดรูปแบบหรือวิธีการเล่นที่ตายตัว เล่นโดยไม่หวังผลลัพธ์ นอกจากความสนุกสนาน ผู้ใหญ่ทำ.หน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลความปลอดภัย ไม่เข้าไปแทรกแซง ขัดจังหวะการเล่น และเฝ้าสังเกตอยู่ห่าง ๆนิยาม ความหมาย

ตัวอย่างกิจกรรม

    การเล่นที่เด็กคิดขึ้นมาเอง เช่น เล่นบทบาทสมมุติจากเกมหมากฮอส โดยเด็กเอากระดานมาสมมุติเป็นบ้าน แล้วเอาตัวหมากมาเล่นเป็นพ่อแม่ลูก เล่นโดยไม่ได้หวังผลลัพธ์นอกจากความสนุกการเล่นที่เด็ก ๆ ช่วยกันคิดกฎกติกาการเล่น ทั้งเล่นกลางแจ้ง และในร่ม โดยเลียนแบบการทำงานและอาชีพของผู้ใหญ่

     หรือคิดการละเล่นใหม่ๆ เพื่อแข่งขันในหมู่เพื่อนกันเองโดยเฉพาะ เช่น การเล่นสมมุติเป็นพ่อแม่ลูกครู-นักเรียนตำ.รวจจับโจร แข่งโยนก้อนหินโดยการทำ.หลุมหรือขีดเส้นแบ่งระยะการคิดค้น ทดลอง ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ที่เกิดจากการเล่นโดยปราศจากโจทย์เงื่อนไขขอผู้ใหญ่ เช่น การนำ.กล่องเศษไม้ เชือก มาต่อเป็นรถ บ้านหรือตุ๊กตาการขี่จักรยาน การวิ่งเล่น การกระโดด การปีนป่าย ที่ปล่อยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ผู้ใหญ่ดูอยู่ห่าง ๆ

      การเล่นชิ้นส่วน Loose Parts โดยการนำชิ้นส่วนวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ หรือทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมพื้นที่เล่นสำ.หรับเด็ก ๆ เช่น การเล่นผจญภัย ถ้ำ.ลับ มุมศิลปะ การสำรวจเส้นทาง ฯลฯ ด้วยการจัดมุม แบ่งพื้นที่ ให้เด็กได้เล่นตามความต้องการอย่างอิสระ ตัวอย่างกิจกรรม