#เล่นกันมั้ย

#เล่นกันมั้ย

กลุ่มไม้ขีดไฟ อยากชวนพี่ๆลุงๆน้าๆป้าๆยายๆ
มาเป็นแนวร่วมส่งเสริมการเล่นให้กับเด็ก เพราะการเล่น คือพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ

กลุ่มไม้ขีดไฟ เตรียมชั้นปันเล่นไว้จำนวน 10 ชุด
อยากให้พี่ๆที่สนใจช่วย

1.หาจุดวางที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย

2.ช่วยดูแลหมุนเวียนให้เด็กได้หยิบไปเล่น (ฟรี เอาไปเลย ไม่ต้องคืน)

3.กลุ่มไม้ขีดไฟ จะจัดส่ง ชุดของเล่น ประดิษฐ์ ศิลปะ DIY พร้อมวิธีทำ ไปให้อาทิตย์ เว้นอาทิตย์ ตลอด 2 เดือน เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงการเล่นที่หลากหลาย

4.พี่ๆช่วยดูแล /ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กรับรู้ 

เพียงแค่ท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.อยากให้เด็กในชุมชนได้เล่น

2.สามารถส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงชั้นของเล่นได้

3.สามารถบริการจัดการ ดูแล  แนะนำได้

เท่านี้ โดยที่ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สมัครด่วน…กดตรงนี้เลย