วิชาซับเหงื่อโลก

วิชาซับเหงื่อโลก

วิชาซับเหงื่อโลก คือการทำงานร่วมกัน ของกลุ่มไม้ขีดไฟ และโรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  โดยทางโรงเรียนได้ชวนกลุ่มไม้ขีดไฟเข้าร่วมพูดคุยหาแนวทางการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน 26 คน  โดยมีเวลา 3 ชม.ของวันพฤหัสบดี ของทุกๆวัน เป็นเวลา 1 เทอม

กิจกรรมสนุกๆจึงได้เริ่มขึ้น

เริ่มจากความตั้งใจว่า การเข้าไปสอนในครั้งนี้ จะบรรยายให้น้อยที่สุด  จะพาน้องๆไปสัมผัสปัญหาจริง เสียงจริงกลิ่นจริง
และวางหัวใจของการศึกษาในครั้งนี้ว่า จะเป็นผู้พาไปพบเจอ  พาไปสัมผัสรักที่ธรรมชาติมอบให้ และพามาย้อนดูตัวว่า เราจะซับเหงื่อโลกได้อย่างไร
วิชานี้ ปีเวลาเรียน จำวน  15 ครั้ง
จึงวางเนิ้อหาหลักๆไว้  4 เรื่องคือ
1. ศึกษาปัญหาจากพื้นที่จริง ขยะ /น้ำ /ป่า (อุทยานเขาใหญ่)
2. ดูตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อม จากกลุ่มต่างๆ (กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ /กลุ่มใบไม้)
3. คิดแผนงาน ซับเหงื่อโลก
4. ทดลองลงมือทำ
จะเป็นผลอย่างไรนั้น  รอฟังตอนต่อไปครับ