Tag: พื้นที่นี้ดีจัง

Home / พื้นที่นี้ดีจัง
รับสมัคร คนชอบป่า มาเป็นอาสา สื่อสารธรรมชาติ
Post

รับสมัคร คนชอบป่า มาเป็นอาสา สื่อสารธรรมชาติ

เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง ร่วมกับผืนป่าเขาใหญ่… กำลังตามหาผู้มีหัวใจอาสาและเห็นคุณค่าของผืนป่าและธรรมชาติ จนอยากบอกต่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาสมัครนักสื่อความหมายธรรมชาติ

อาสาสมัครสร้างนิทาน เรื่องเล่าเขาใหญ่
Post

อาสาสมัครสร้างนิทาน เรื่องเล่าเขาใหญ่

กลุ่มไม้ขีดไฟ และครูปรีดา ปัญญาจันทร์อยากชวนมาช่วย “เขาใหญ่”เพราะเขาใหญ่มีเรื่องเล่าแต่ใครเล่า จะมาช่วยเล่าต่อ ชวนมาช่วยกันทำนิทาน เพื่อเป็นสะพานให้เด็ก รักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจธรรมชาติ โดยการอำนวนการเรียนรู้ สร้างเรื่องเล่า จากครูปรีดา ปัญญาจันทร์   โดยจะพาทุกท่านเข้าป่าหาเรื่องเล่า-จากเรื่องที่โดนใจ-จะทำอย่างไรให้เป็นนิทานการวางโครงเรื่องเล่า-การออกแบบตัวละคร-สี และการจบเรื่องอย่างไร ให้โดน     กำหนดการ วันที่ 19-20 กันยายน  2563ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันที่ 18 กันยายน  2563 18.00 -24.00 น. เดินทางมาพัก ณ สวนไฟฝัน รอขึ้นอุทยานพร้อมกัน 19 กันยายน 25636.30  น. ทานอาหารเช้า  ณ สวนไฟฝัน8.00 น.  เดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่10.00 น.  รู้จักเขาใหญ่ /ชมสื่อ /แนะนำกระบวนการ/รู้จักกัน12.00 น.  ทานอาหารกลางวัน13.00 น.  นิทาน และการนินทา โดยครูปรีดา ปัญญาจันทร์15.00...

อาสาสมัครสร้างนิทาน เรื่องเล่าเขาใหญ่
Event

อาสาสมัครสร้างนิทาน เรื่องเล่าเขาใหญ่

กลุ่มไม้ขีดไฟ และครูปรีดา ปัญญาจันทร์ อยากชวนมาช่วย “เขาใหญ่” เพราะเขาใหญ่มีเรื่องเล่า แต่ใครเล่า จะมาช่วยเล่าต่อ ชวนมาช่วยกันทำนิทาน เพื่อเป็นสะพานให้เด็ก รักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจธรรมชาติ โดยการอำนวนการเรียนรู้ สร้างเรื่องเล่า จากครูปรีดา ปัญญาจันทร์ โดยจะพาทุกท่านเข้าป่าหาเรื่องเล่า-จากเรื่องที่โดนใจ-จะทำอย่างไรให้เป็นนิทาน การวางโครงเรื่องเล่า-การออกแบบตัวละคร-สี และการจบเรื่องอย่างไร ให้โดน   กำหนดการ วันที่ 19-20 กันยายน  2563 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 18 กันยายน  2563 18.00 -24.00 น. เดินทางมาพัก ณ สวนไฟฝัน รอขึ้นอุทยานพร้อมกัน 19 กันยายน 2563 6.30  น. ทานอาหารเช้า  ณ สวนไฟฝัน 8.00 น.  เดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 10.00 น.  รู้จักเขาใหญ่ /ชมสื่อ /แนะนำกระบวนการ/รู้จักกัน...