เติมศิลป์จากสวน

เติมศิลป์จากสวน

กิจกรรมสอนศิลปะเพื่อให้เด็กมีทัศนคติทีดีต่อวิชาศิลปะ  เป็นเรื่องที่ท้าทายในปัจจุบันที่ โดยเฉพาะการพาน้องๆข้ามจากภาพวาดภูเขาสองลูกที่กลางภาพพระอาทิตย์และมีกาบินผ่าน สู่การสร้างสรรค์งานศิลปะที่สนุก  กระตุ้นจินตนาการ และรักในงานสร้างสรรรค์ อย่างไม่รู้ตัว

ในงานออกแบบกิจกรรมในครั้งนี้  จึงมุ่งไปสู่การลงมือทำสร้างสรรค์ผลงานที่สนุก จากกิ่งไม้ ดิน และจากสิ่งของรอบตัว  ภายในเวลาสองวัน  จึงเกิดผลงานที่เด็กๆภูมิใจ และใช้เวลาอย่างตั้งใจ  จดจ่อสร้างงานจนสำเร็จ นี่อาจเป็นหมุดหมายแรก  ที่เราจะได้วางรากฐานความงามเข้าไปในใจเด็ก และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปะจะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจ ข้ามพ้นความคิดตีค่าถูกผิดในผลงานงานศิลปะ  ลองชมผลงานของเด็กๆ ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น

งานนี้เป็นการทำงานร่วมกันของกลุ่มไม้ขีดไฟ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มวานรศิลป์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์