Tag: โควิดสอนอะไร

Home / โควิดสอนอะไร
เกมกระดาน สู้โควิด 19
Post

เกมกระดาน สู้โควิด 19

โรงเรียนเปิดแล้ว เด็กๆพร้อมกันหรือยังกลุ่มไม้ขีดไฟ เตรียมเกมสนุกๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้รับมือ ต่อเชื้อ โควิด19 โดยทุกท่านสามารถเซพแบบเกมกระดานในรูปแบบ PDF และนำไปปริ๊น และชวนเด็กๆระบายสีให้สวยงาม และชวนกันเล่น อ่าน ชวนคุย โหลดเลย  เกมสู้โควิด โควิด ไม่น่ากลัว แต่ต้องระวัง ตา /ปาก/จมูก เส้นทางสำคัญของการรับเชื้อ ถ้าเราปิดเส้นทาง และพฤติกรรมเสี่ยงได้ โลกอันปรกติ คงกลับมาในไม่ช้า