อาสาทำของเล่นให้เด็กพิการ

อาสาทำของเล่นให้เด็กพิการ

กลุ่มไม้ขีดไฟ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยได้เล่นเสรี (เล่นอิสระ) Free Play เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้เข้าถึงกิจกรรมสร้างสรรค์
ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน ทั้งอารมณ์ จิตใจ และร่างกาย และสังคม

และในการดำเนินงาน เราค้นพบว่า มีเด็กพิการจำนวนมากเข้าไม่ถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยอุปสรรค์ หลายๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ และอื่นๆ

กลุ่มไม้ขีดไฟ จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกัน สร้างสรรค์ ของเล่น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการ  เพื่อนำไปมอบให้น้องๆ เพื่อเปิดโอกาศให้น้องๆ ได้เข้า
ถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

รับสมัครอาสาทำของเล่น
11-12 กุมภาพันธ์ 2566  ณ สวนไฟฝัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มีเด็กพิการ/เด็กออทิสติกจำนวนหนึ่ง เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ ไม่สามารถออกมาเล่นได้เหมือนเด็กทั่วไป
น้องๆ อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน…

กลุ่มไม้ขีดไฟจึงอยากเชิญชวน ผู้สนใจทุกเพศทุกวัย เข้ามาเรียนรู้แนวคิด
ของเล่นแบบไหน ดีกับเด็ก พิการ และช่วยกันทำออกแบบ
เราจะส่งตรงถึงบ้านน้องๆ ให้ถึงมือ

คุณสมบัติ รับทุกช่วงอายุ /มีความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง หรือ ฝีมือศิลปะ สามารถคิดสร้างสรรค์ต่อยอดได้
ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 20 คน

กลุ่มไม้ขีดไฟ สนับสนุนที่พัก อาหาร และอุปกรณ์ อาสาสมัครเดินทางมาเองที่สวนไฟฝัน นอนเต็นท์(ฟรีทุกสิ่ง)

สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่
Line :kui sattha หรือเขียนสมัคร โดยแนะนำตัวเองและเหตุผลที่อยากมาช่วย ส่งมาที่
อีเมล maikeedfaigroup@gmail.com

*ตัวอย่างของเล่น เช่นสอดรู ร้อยเชือก บริหารกล้างเนื้อมือ บีบ จับ เรียนรู้แยกสี ส่งเสวิมพัฒนาการตามวัย

กำหนดการ

วันที่ 10 กพ. 2566
เวลา  18.00-21.00 น.  เดินทางเข้าพักที่สวนไฟฝัน ทานอาหารเย็น
พักเต็นท์ ห้องน้ำรวม มีถุงนอน/หมอน

 วันที่ 11 กพ. 2566

เวลา 8.00 น.     อาหารเช้า
เวลา 9.00 น.     ทำความเข้าใจเด็กพิการ ข้อจำกัด และการส่งเสริมพัฒนาการ
เวลา 10.00 น.   ออกแบบ/ทดลองทำจากกระดาษ
12.00 น.  อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.  พัฒนาชิ้นงาน/ผลิตซ้ำ
17.00 น.           ออกชุมชน /หากับข้าว /ทำอาหารเย็นทานร่วมกัน
พักผ่อนตามอัทยาศัย รอบกองไฟ ปิ้งย่าง

วันที่ 12 กพ.2566
8.00 น.             อาหารเช้า
9.00 น.             นำเสนอชิ้นงาน/พัฒนาชิ้นงานต่อ
12.00 น.           อาหารกลางวัน
13.00 น.           ผลิตชิ้นงานที่พัฒนาแล้ว ตามจำนวนเด็ก
15.00 น.           แยกย้าย/กลับตามอัธยาศัย