Tag: การเล่น

Home / การเล่น
ชวนกันมาเล่น Free Play
Event

ชวนกันมาเล่น Free Play

ชวนกันมาเล่น เพราะการเล่นคือการสร้างความทรงจำ ที่จะเป็นต้นทุนให้เด็กพบเจอสิ่งที่ใช่ในอนาคต เริ่มเล่น 8-30 พฤศจิกายน 2562 10.00 – 18.00 น. เป็นต้นไป (หยุดทุกวันจันทร์) โรงเรียน หรือผู้ปกครองต้องการพาเด็กๆ มาเป็นหมู่คณะแจ้ง ล่วงหน้า ฟรี กิจกรรม work shop สำหรับเด็ก ——————— ท่านใดเห็นข่าวนี้แล้ว ช่วยกันแชร์ ช่วยส่งข่าวให้ด้วยนะครับ เพราะอย่างน้อย นี่จะเป็นจุดเริ่มต้น การระดมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเด็กไทยร่วมกัน