สะสมต้นทุนทางธรรมชาติ ไว้ในใจเด็ก

สะสมต้นทุนทางธรรมชาติ ไว้ในใจเด็ก

การพาเด็กๆมามีประสบการณ์กับป่า  มาได้กลิ่นดิน  กลิ้นใบไม้ สังเกตสีสรรใบไม้  สัมผัสเปลือกไม้  สังเหตุเส้นสายลายใบ เฝ้ามองนกและสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยในป่านั่นจะเป็นทางหนึ่งในในการปลูกฝังสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดได้  แม้ไม่ใช่วันนี้  แล้วเมื่อวันข้างหน้าและเมื่อวันข้างหน้าที่น้องๆเหล่านั้นได้  ได้สัมผัสความร้อนความแล้ง  ความหิว  เขาจะนึกถึงประสบการณ์เก่าๆ ที่เคยได้สัมผัสมาประสบการณ์เก่า ที่ผู้ปกครองเติมไว้ให้

อารมณ์ – กับความรู้

เด็กจดจำอารมณ์มากกว่าความรู้  อารมณ์ทำงานตั้งแต่เกิดจนตาย ป่า เขาใหญ่  ยังมีความอุดมสมบูรณ์ให้น้องๆหนูๆได้สัมผัส ไม่ไกล้ไม้ไกลเกินไปหากพอมีเวลา  พาเขามาและพาเขาเข้าป่าไปสะสมต้นทุนทางธรรมชาติไว้ครับ