เปิดโลกการอ่านกับ “กาลครั้งหนึ่ง”

กาลครั้งหนึ่ง
แค่เอ่ยคำว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว…”ก็สามารถสะกดเด็กให้ตรึงอยู่กับที่และพร้อมจะดำดิ่งสู่โลกอีกโลกหนึ่ง โลกที่มีคนดี คนร้าย มีเรื่องวิเศษเหนือจริง มีบรรยายกาศที่อบอุ่นและตื่นเต้น โลกที่ทำให้เด็กหลุดพ้นจากโลกแห่งความเป็นจริง
ไม่เคยมีงานวิจัยหรือผลสำรวจว่า มีนิทานกี่เรื่องในโลกนี้ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “กาลครั้งหนึ่ง ” หรือนิทานบางเรื่องจะเปลี่ยนไปใช้คำว่า “นานแสนนานมาแล้ว” ซึ่งถึงจะมีก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องสรุปเป็นตัวเลข เพราะคำขึ้นต้นนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนจินตนาการไม่รู้จบและเป็นการบอกให้รู้ว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีจริงแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจินตนาการ จิตนาการ(Imagination) หมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจ นั่นหมายถึงนิทานเข้าไปอยู่ในจิตใจเด็กๆเข้าไปประทับในใจเด็ก ดังนั้นจะเห็นว่ามีนิทานหลายเรื่องที่เด็กจำไม่รู้ลืม

บรรทึกจากการอบรมการใช้สื่อนิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ นักแต่ง/นักวาด นิทาน
จัดโดย กลุ่มไม้ขีดไฟ และเครือข่ายนักกิจกรรมสู้พนัน สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  จัดที่ภูวิวร์รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา