Home / 0
Loading Events
  • This event has passed.

อาสาสมัครสร้างนิทาน เรื่องเล่าเขาใหญ่

August 30, 2020 - October 18, 2020
กลุ่มไม้ขีดไฟ และครูปรีดา ปัญญาจันทร์
อยากชวนมาช่วย “เขาใหญ่”
เพราะเขาใหญ่มีเรื่องเล่า
แต่ใครเล่า จะมาช่วยเล่าต่อ
ชวนมาช่วยกันทำนิทาน
เพื่อเป็นสะพานให้เด็ก รักษ์สิ่งแวดล้อม
เข้าใจธรรมชาติ
โดยการอำนวนการเรียนรู้ สร้างเรื่องเล่า
จากครูปรีดา ปัญญาจันทร์
โดยจะพาทุกท่านเข้าป่าหาเรื่องเล่า-จากเรื่องที่โดนใจ-จะทำอย่างไรให้เป็นนิทาน
การวางโครงเรื่องเล่า-การออกแบบตัวละคร-สี
และการจบเรื่องอย่างไร ให้โดน

 

กำหนดการ

วันที่ 19-20 กันยายน  2563
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วันที่ 18 กันยายน  2563 18.00 -24.00 น. เดินทางมาพัก ณ สวนไฟฝัน รอขึ้นอุทยานพร้อมกัน

19 กันยายน 2563
6.30  น. ทานอาหารเช้า  ณ สวนไฟฝัน
8.00 น.  เดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
10.00 น.  รู้จักเขาใหญ่ /ชมสื่อ /แนะนำกระบวนการ/รู้จักกัน
12.00 น.  ทานอาหารกลางวัน
13.00 น.  นิทาน และการนินทา โดยครูปรีดา ปัญญาจันทร์
15.00 น.  เข้าป่าหาเรื่องเล่า โดย พี่ปู กลุ่มต้นกล้า และทีมเขาใหญ่ดีจัง
18.00 น.  อาหารเย็น
19.00 น.  โครงสร้างนิทาน และการสร้างนิทาน โดยครูปรีดา ปัญญาจันทร์
ให้โจทย์คิดเรื่อง

วันที่  20 กันยายน 2563
7.00 น.  ทานอาหารเช้า ชมนกชมไม้ รอบๆที่พัก
8.30 น. พัฒนาเรื่องเล่า ให้เร้าพลัง
10.00 น. นำเสนอเรื่อง และฟังข้อเสนอแนะ
12.00 น.  อาหารกลางวัน
13.00 น.  การพัฒนาตัวละคร และรับการบ้าน

ค่ายครั้งที่ 2 วันที่  3-4 ตุลาคม 2563
ณ  สวนไฟฝัน  อ.ปากช่องนครราชสีมาวันที่
2 ตุลาคม 256318.00-24.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ณ สวนไฟฝันอ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

วันที่  3-4 ตุลาคม 2563
กิจกรรมจัดที่สวนไฟฝัน ตลอดทั้ง 2 วัน
การวาด/การพัฒนาตัวละคร /ทำเรื่อง/ทำเล่ม
ฟังข้อเสนอแนะ /โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด จากครูปรีดา ปัญญาจันทร์
วันที่ 4 ตุลาคม  63
14.00 น.  จบกิจกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางจากบ้านจนถึงสวนไฟฝัน ทั้งไปและกลับและต้องวางมัดจำการเข้าร่วม จำนวน 1000 บาท และท่านจะได้รับ คืน เมื่อเข้ากิจกรรมครบทั้งสองครั้ง

 

กลุ่มไม้ขีดไฟ ดูและค่าอาหารที่พักวิทยากรและการเดินทางในระหว่างกิจกรรม
ต้นฉบับนิทานเป็นของกลุ่มไม้ขีดไฟ และจะมีชื่อผู้เขียน ผู้วาด ทุกครั้งที่มีการจัดพิมพ์

กรอกใบสมัครที่นี่เท่านั้น

กิจกรรมดีๆโดยการสนับสนุนจาก  มูลนิธิสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)