Home / 0
Loading Events
  • This event has passed.
Free Play

ชวนกันมาเล่น Free Play

November 4, 2019 - December 1, 2019

ชวนกันมาเล่น
เพราะการเล่นคือการสร้างความทรงจำ
ที่จะเป็นต้นทุนให้เด็กพบเจอสิ่งที่ใช่ในอนาคต

เริ่มเล่น
8-30 พฤศจิกายน 2562
10.00 – 18.00 น. เป็นต้นไป (หยุดทุกวันจันทร์)
โรงเรียน หรือผู้ปกครองต้องการพาเด็กๆ
มาเป็นหมู่คณะแจ้ง ล่วงหน้า
ฟรี กิจกรรม work shop สำหรับเด็ก
———————
ท่านใดเห็นข่าวนี้แล้ว ช่วยกันแชร์
ช่วยส่งข่าวให้ด้วยนะครับ
เพราะอย่างน้อย นี่จะเป็นจุดเริ่มต้น
การระดมความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเด็กไทยร่วมกัน