Articles Tagged ‘กลุ่ม’

หยุดเร่งสาร เร่งโต ให้เด็ก

เลี้ยงเด็กแบบผักตลาด เขาอาจเปราะบาง และไวต่อโรค

         ความคาดหวังของคนส่วนหนึ่งในสังคม เมื่อกล่าวถึงระบบการศึกษาคือ คือภาพของเด็กใส่แว่น ตั้งใจเรียน จดจ่อหน้ากระดาน เมื่อจบได้ทำงานในห้องแอร์
หรืออาจกล่าวให้เห็นภาพคือ ได้เป็นเจ้าคนนายคนระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องคอบสนองความต้องการเหล่านั้น ใครทำได้เร็ว ได้ไว 
คนนั้นชนะ ด้วยคะแนน และผลการสอบ และตามมาด้วยโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

            เช่นเดียวกับการปลูกผักตลาดในปัจจุบัน ที่ลงทุนทำแปลง ซื้อเมล็ดพันธ์ราคาแพง และตามด้วยปุ๋ย เร่งใบ เร่งดอก เพื่อให้ได้ผลผลิตดี ได้ผลผลิตไว 
แต่อีกมากสวนที่ผักไวต่อโรค เน่าง่าย ใบทะลุ แถมสารเคมีปนเปื้อน แถมให้ผู้บริโภค และยังไม่นับคุณค่าทางโภชนาการที่จะมีมากหรือไม่ อีกเรื่องหนึ่ง