สะสมต้นทุนทางธรรมชาติ ไว้ในใจเด็ก

Posted in Blog

    การพาเด็กๆมามีประสบการณ์กับป่า  มาได้กลิ่นดิน  กลิ้นใบไม้ สังเกตสีสรรใบไม้  สัมผัสเปลือกไม้  สังเหตุเส้นสายลายใบ เฝ้ามองนก
และสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยในป่า  นั่นจะเป็นทางหนึ่งในในการปลูกฝังสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดได้  แม้ไม่ใช่วันนี้  แล้วเมื่อวันข้างหน้า

  และเมื่อวันข้างหน้าที่น้องๆเหล่านั้นได้  ได้สัมผัสความร้อน  ความแล้ง  ความหิว  เขาจะนึกถึงประสบการณ์เก่าๆ ที่เคยได้สัมผัสมา
ประสบการณ์เก่า ที่ผู้ปกครองเติมไว้ให้  

   อารมณ์ - กับความรู้

   เด็กจดจำอารมณ์มากกว่าความรู้  อารมณ์ทำงานตั้งแต่เกิดจนตาย  
    ป่า เขาใหญ่  ยังมีความอุดมสมบูรณ์ให้น้องๆหนูๆ ได้สัมผัส   ไม่ไกล้ไม้ไกล  เกินไป
หากพอมีเวลา  พาเขามา  และพาเขาเข้าป่า  ไปสะสมต้นทุนทางธรรมชาติไว้ครับ