หยุดเร่งสาร เร่งโต ให้เด็ก

Posted in Blog

เลี้ยงเด็กแบบผักตลาด  เขาอาจเปราะบาง และไวต่อโรค

         ความคาดหวังของคนส่วนหนึ่งในสังคม  เมื่อกล่าวถึงระบบการศึกษาคือ  คือภาพของเด็กใส่แว่น  ตั้งใจเรียน จดจ่อหน้ากระดาน  เมื่อจบได้ทำงานในห้องแอร์
หรืออาจกล่าวให้เห็นภาพคือ  ได้เป็นเจ้าคนนายคนระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องคอบสนองความต้องการเหล่านั้น  ใครทำได้เร็ว  ได้ไว 
คนนั้นชนะ  ด้วยคะแนน  และผลการสอบ  และตามมาด้วยโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

            เช่นเดียวกับการปลูกผักตลาดในปัจจุบัน  ที่ลงทุนทำแปลง  ซื้อเมล็ดพันธ์ราคาแพง และตามด้วยปุ๋ย เร่งใบ เร่งดอก เพื่อให้ได้ผลผลิตดี  ได้ผลผลิตไว 
แต่อีกมากสวนที่ผักไวต่อโรค เน่าง่าย ใบทะลุ แถมสารเคมีปนเปื้อน แถมให้ผู้บริโภค  และยังไม่นับคุณค่าทางโภชนาการที่จะมีมากหรือไม่ อีกเรื่องหนึ่ง

แหล่งเรียนรู้กอบกู้ชีวิต โดยพ่อคำเดื่อง ภาษี

Posted in Blog

รอบปีที่ผ่านมา  กลุ่มไม้ขีดไฟ  ได้มีโอกาสเดินทางไปพบปราชญ์  ในภูมิภาคต่างๆ  เพื่อหาคำตอบ  ในการทำงานพัฒนา
เด็กและสังคม  ผ่านมุมมองปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อไปฟังข้อคิด  และขอความเห็นในการทำงาน  คนแรกที่เราได้พบคือ
พ่อคำเดื่อง  ภาษี  ปราชญ์ชาวบุรีรัมย์  ลองฟังทัศนะของท่าน  ต่อชีวิตและการทำงานพัฒนาสังคม

สะสมต้นทุนทางธรรมชาติ ไว้ในใจเด็ก

Posted in Blog

    การพาเด็กๆมามีประสบการณ์กับป่า  มาได้กลิ่นดิน  กลิ้นใบไม้ สังเกตสีสรรใบไม้  สัมผัสเปลือกไม้  สังเหตุเส้นสายลายใบ เฝ้ามองนก
และสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยในป่า  นั่นจะเป็นทางหนึ่งในในการปลูกฝังสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดได้  แม้ไม่ใช่วันนี้  แล้วเมื่อวันข้างหน้า