รับสมัครอาสาสมัคร เดินทาง เรียนรู้ แบ่งปัน

Posted in ประชาสัมพันธ์

คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา Give for change

 กลุ่มไม้ขีดไฟคือ

            คือกลุ่มที่ทำงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ  ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ  เช่น  งานฝึกอบรม งานค่าย งานพื้นที่สร้างสรรค์  งานส่งเสริมการอ่าน และอื่นๆ 
            ตลอดการ 20 ปีที่ผ่านมา  เรายังคงมุ่งมั้น  ดำเนินงานในพื้นที่ อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา และภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย

 พื้นที่อาสา  พื้นที่แบ่งปัน

 

            คือพื้นที่ให้บุคคลได้เรียนรู้ได้ลงมือทำ  ได้แบ่งปัน และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์  จากการลงมาทำงานอาสาในพื้น  ตามแต่เวลา  ของแต่ละคน  ซึ่งกลุ่มไม้ขีดไฟยินดีให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานพัฒนาเด็กไปด้วยกัน  ร่วมเดินทาง หาเพื่อนใหม่  ได้เรียนรู้  และได้แบ่งปันให้สังคม

มีงานอะไร-ให้อาสา

1.  อาสาไปค่าย

            ในแต่ละปีกลุ่มไม้ขีดไฟ มีโอกาสจัดค่ายกับเด็ก และเยาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย  ในการจัดค่าย  อบรมที่ใช้เวลา  ตั้งแต่  หนึ่งวัน  สองวัน  พักค้าง สามวันสองคืน

            อาสาไปค่าย  คือพื้นที่ที่จะเปิดโอกาสให้คนอาสา  เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์  นำเกมสนุกๆให้น้องๆ  เป็นพี่เลี้ยงใจดี ดูแลน้องๆในค่าย  และอื่นๆ

           

2.  อาสาประดิษฐ์

            กลุ่มไม้ขีดไฟ  จัดงานพื้นที่สร้างสรรค์  ในภูมิภาคต่าง  เพื่อบริการกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน  และเพื่อใช้กิจกรรมศิลปะ  งานประดิษฐ์  ให้น้องๆ ลงมือทำ  เพื่อเป็นเครื่องมือให้น้องๆค้นพบความภาคภูมิใจ  ให้เกิดขึ้นในใจเด็กๆ

 

3.  อาสามาส่ง  อาสามาอ่าน

            เรามีหนังสือดีจำนวนมาก  ที่อยากให้เด้กๆได้อ่านได้หยิบได้จับ ภาระกิจ ของอาสาสมัคร  คือนำนำหนังไปส่งให้ห้องเรียนอนุบาล  และอ่านนิทานให้น้องๆฟัง  สามารถมาอาสาได้ในเวลาราชการ  สามารถขับจักรยาน/หรือมอเตอร์ไซด์ได้  จะเป็นการดี 

 

4.  อาสามาสอน

            รับอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ   เข้าไปสอนในโรงเรียน  วันล่ะ  1-2 ชม.  อย่างน้อย 1 สัปดาห์

สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

5.  อาสาสร้างศิลป์

            ถ้าคุณมีความสามารถด้านศิลปะ  กลุ่มไม้ขีดไฟ  มีภาระกิจในการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์  ผ่าน  สื่อ ออนไลด์และสื่อประชาสัมพันธ์  หากคุณมีความสามารถเหล่านั้น  เอาออกมาแบ่งปัน  กลุ่มไม้ขีดไฟพร้อมเปิดพื้นที่ให้งานสร้างสรรค์ของคุณได้รับการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม

 

6.อาสาฝึกงาน

            กลุ่มไม้ขีดไฟยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน  เพียงแจ้งเวลาที่คุณมี  วัน - 1 ดือน  แล้วมาสนุกกัน (ไม่มีค่าตอบแทน มีที่พักฟรี)

*สมัครง่ายๆ เพียง  2  นาที
ตอบคำถาม 6  ข้อ เพื่อร่วมเดินทางไปด้วยกัน 
<ไปตอบคำถาม>
http://goo.gl/forms/fkXcYJmh4lz03rpS2