ผู้ปกครองวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลลูกหลานด้านการใช้สื่อนิวมีเดีย

Posted in สิทธิเด็ก

ผู้ปกครองวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลลูกหลานด้านการใช้สื่อนิวมีเดียกลุ่มไม้ขีดไฟร่วมกับเพื่อนสมาชิกเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาระดมพลังจาก ?13 ?พื้นที่ ?13 ?จังหวัด ?เก็บกลุ่มตัวอย่างกว่า1,000 ?คน ? เพื่อหาผลกระทบจากสื่อ ?ที่มีต่อเด็กและเยาวชน

?

คุณสุมณฑา ?ปลื้มสูงเนิน ?ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา ?ได้ให้ข้อมูลว่า ?การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ?เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาได้ร่วมมือกับ ?แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน ?และได้ค้นพบว่า ?ผู้ปกครองเป็นห่วงพฤติกรรมของเด็กในการใช้สื่อโทรศัพท์มือถือ ?และการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์ของเด็ก?

? และขอวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ?ให้ตระหนักถึงการเข้าถึงสื่อ ?ของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้สื่อโทรศัพท์มือถือ ?สื่อเกมส์ออนไลด์ ?มีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง ?ท้งในด้านการเรียน ?และการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเอง