ผู้ปกครองวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลลูกหลานด้านการใช้สื่อนิวมีเดีย

Posted in สิทธิเด็ก

ผู้ปกครองวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลลูกหลานด้านการใช้สื่อนิวมีเดียกลุ่มไม้ขีดไฟร่วมกับเพื่อนสมาชิกเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาระดมพลังจาก ?13 ?พื้นที่ ?13 ?จังหวัด ?เก็บกลุ่มตัวอย่างกว่า1,000 ?คน ? เพื่อหาผลกระทบจากสื่อ ?ที่มีต่อเด็กและเยาวชน