พื้นที่ดีๆเพื่อเด็กและครอบครัว

Posted in พื้นที่สร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

คนทุกคนมีศักยภาพ ไม่มีคนโง่ ไม่มีคนฉลาด

การศึกษาจึงควรช่วยให้คนทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเอง

หากแต่กลุ่มไม้ขีดไฟ มิใช่โรงเรียน เรามีมีเพียงห้องเรียนที่ไม่มีกระดานดำ มีฟ้าเป็นหลังคา มีต้นไม้เป็นครูใหญ่

เรามีกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เด็กๆค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นหาความชอบ และสะสมความภูมิใจในตนเอง ทีละเล็กละน้อย

เรามีดนตรีสร้างสรรค์กระตุ้นแรงบันดาลใจ การแสดงศิลปะที่เราอยากให้เด็กๆ ได้มีดวงตาที่จะมองเห็นความงาม จากรอบกาย

โดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย สำเร็จง่าย จนถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกัน อบอุ่นรักกัน

เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ อย่างมั่นใจและภูมิในในตนเอ

14-15 พฤศจิกายน 2557 พาลูกหลานเปิดโลกการเรียนรู้ที่งานเดิ่นนี้ดีจัง