พื้นที่ดีๆเพื่อเด็กและครอบครัว

Posted in พื้นที่สร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

คนทุกคนมีศักยภาพ ไม่มีคนโง่ ไม่มีคนฉลาด

การศึกษาจึงควรช่วยให้คนทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเอง

หากแต่กลุ่มไม้ขีดไฟ มิใช่โรงเรียน เรามีมีเพียงห้องเรียนที่ไม่มีกระดานดำ มีฟ้าเป็นหลังคา มีต้นไม้เป็นครูใหญ่

เรามีกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เด็กๆค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นหาความชอบ และสะสมความภูมิใจในตนเอง ทีละเล็กละน้อย

เรามีดนตรีสร้างสรรค์กระตุ้นแรงบันดาลใจ การแสดงศิลปะที่เราอยากให้เด็กๆ ได้มีดวงตาที่จะมองเห็นความงาม จากรอบกาย

โดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย สำเร็จง่าย จนถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกัน อบอุ่นรักกัน

เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ อย่างมั่นใจและภูมิในในตนเอ

14-15 พฤศจิกายน 2557 พาลูกหลานเปิดโลกการเรียนรู้ที่งานเดิ่นนี้ดีจัง

เชิญเที่ยวงาน เดิ่น

Posted in พื้นที่สร้างสรรค์

เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเดิ่นนี้ดีจัง  เพื่อเด็กและครอบครัว

ชวนชมลิเก  เรื่อง  มนต์รักผักสด  มินิคอนเสิร์ต  โฮปแฟมิลี
เพลินกิจกรรมมากมาย ให้คุณและครอบครัวร่วมเล่นร่วมทำ  
สนุกทานอาหารพื้นบ้าน  ฟรีตลอดงาน

ท่านสามารถเดินทางมาเอง  ได้ตามแผนที่

พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว

Posted in พื้นที่สร้างสรรค์

พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว

คือภาระกิจหนึ่งที่กลุ่มไม้ขีดไฟ ?ดำเนินงานร่วมกับภาคีในภูมิภาคต่างๆ ?เพื่อให้เกิดพื้นที่ทั้งทางกายภาพ ?และพื้นที่ทางใจ ?ให้คนในชุมชนสังคม ?ได้ใช้เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน

โดยกลุ่มไม้ไม้ขีดไฟ ?ดำเนินงานในพื้นที่ ?อำเภอปากช่อง ?จังหวัดนครราชสีมา ?และพุ่งเป้าไปที่การเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว ?โดยใช้ชื่องานว่า ?เดิ่นนี้ดีจัง ?เพื่อเด็กและครอบครัว

เดิ่น ?คือภาษาโคราช ?แปลว่าลาน ?คนสมัยก่อนมักมารวมกันเล่นที่เดิ่น (ลาน) ?ในหนึ่งบ้านอาจมีหลานๆเดิ่น ?แต่ปัจจุบัน ?ลานบ้านเหลือน้อยลงเต็มที ?เพราะการขยายตัวของชุมชน ?ในขณะที่วัดและโรงเรียนที่พอจะชดเชยได้ ?ปัจจุบันก็มีรั้วและเปิดปิดเป็นเวลา

?