รับสมัครคนรุ่นใหม่ (หัวใจอาสา)

Posted in ทักษะชีวิต

 

คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา Give for change

 พื้นที่อาสา  พื้นที่แบ่งปัน

            เปิดพื้นที่ให้บุคคลได้เรียนรู้ได้ลงมือทำ  ได้แบ่งปัน และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์  จากการลงมาทำงานอาสาในพื้น  ตามแต่เวลา  ของแต่ละคน 
ซึ่งกลุ่มไม้ขีดไฟยินดีให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานพัฒนาเด็กไปด้วยกัน  ร่วมเดินทาง หาเพื่อนใหม่  ได้เรียนรู้  และได้แบ่งปันให้สังคม

 

มีงานอะไร-ให้อาสา

1.  อาสาไปค่าย

            ในแต่ละปีกลุ่มไม้ขีดไฟ มีโอกาสจัดค่ายกับเด็ก และเยาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย  ในการจัดค่าย  อบรมที่ใช้เวลา  ตั้งแต่  หนึ่งวัน  สองวัน  พักค้าง สามวันสองคืน

            อาสาไปค่าย  คือพื้นที่ที่จะเปิดโอกาสให้คนอาสา  เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์  นำเกมสนุกๆให้น้องๆ  เป็นพี่เลี้ยงใจดี ดูแลน้องๆในค่าย  และอื่นๆ

           

2.  อาสาประดิษฐ์

            กลุ่มไม้ขีดไฟ  จัดงานพื้นที่สร้างสรรค์  ในภูมิภาคต่าง  เพื่อบริการกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน  และเพื่อใช้กิจกรรมศิลปะ  งานประดิษฐ์  ให้น้องๆ ลงมือทำ  เพื่อเป็นเครื่องมือให้น้องๆค้นพบความภาคภูมิใจ  ให้เกิดขึ้นในใจเด็กๆ

 

3.  อาสามาส่ง  อาสามาอ่าน

            เรามีหนังสือดีจำนวนมาก  ที่อยากให้เด้กๆได้อ่านได้หยิบได้จับ ภาระกิจ ของอาสาสมัคร  คือนำนำหนังไปส่งให้ห้องเรียนอนุบาล  และอ่านนิทานให้น้องๆฟัง  สามารถมาอาสาได้ในเวลาราชการ  สามารถขับจักรยาน/หรือมอเตอร์ไซด์ได้  จะเป็นการดี 

 

4.  อาสามาสอน

            รับอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ   เข้าไปสอนในโรงเรียน  วันล่ะ  1-2 ชม.  อย่างน้อย 1 สัปดาห์

สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

5.  อาสาสร้างศิลป์

            ถ้าคุณมีความสามารถด้านศิลปะ  กลุ่มไม้ขีดไฟ  มีภาระกิจในการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์  ผ่าน  สื่อ ออนไลด์และสื่อประชาสัมพันธ์  หากคุณมีความสามารถเหล่านั้น  เอาออกมาแบ่งปัน  กลุ่มไม้ขีดไฟพร้อมเปิดพื้นที่ให้งานสร้างสรรค์ของคุณได้รับการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม

 

6.อาสาฝึกงาน

            กลุ่มไม้ขีดไฟยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน  เพียงแจ้งเวลาที่คุณมี  3 วัน - 1 ดือน  แล้วมาสนุกกัน (ไม่มีค่าตอบแทน มีที่พักฟรี)

*สมัครง่ายๆ เพียง  2  นาที
ตอบคำถาม 6  ข้อ เพื่อร่วมเดินทางไปด้วยกัน 
<ไปตอบคำถาม>
http://goo.gl/forms/fkXcYJmh4lz03rpS2


*หมายเหตุ

ขั้นตอนในการสมัคร  คนรุ่นใหม่ ใจอาสา
1.  กรอกใบสมัคร
2.  รอการตอบกลับกิจกรรม/งานที่เหมาะกับคุณ
3.  กลุ่มจะส่งกิจกรรมรายละเอียด  เงื่อนไขต่างๆ ไปให้คุณตัดสินใจ เข้าร่วม  และมีสิทธิปฎิเสธ  หากเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ว่าง
4.  นัดหมายและเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน (กลุ่มไม้ขีดไฟดูแลอาหารที่พักตลอดงานอาสา/ยกเว้นนักศึกษาฝึกงาน)