ประชาสัมพันธ์

กลุ่มไม้ขีดไฟชวนคุณพ่อคุณแม่ จูงลูกหลานมาสนุกกันในงาน "โคราชเดิ่นยิ้ม"  งานสนุกๆ ที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ ได้เห็นศักยภาพของลูกงานที่จะได้มีพื้นที่ดีๆ ให้เด็กและครอบครัว ได้ใช้เวลาดีๆ ร่วมกัน กับหลากหลายกิจกรรม ที่จะชวนเล่น เพื่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพงานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   ที่นี่โคราชเดิ่นยิ้ม 25-26 มิย.
25-26 มิถุนายน 2559กลุ่มไม้ขีดไฟร่วมกับพี่เครื่อข่าย โคราชสตรีทอาทร์ เครือข่ายโคราชยิ้มร่วมกันเนรมิตร  ถนนข้างวัดพาพัพ  จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นถนนเดิ่นยิ้ม   ถนนที่จะเป็นพื้นที่ให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาดีๆร่วมกัน  ถนนที่จะรวบรวมกิจกรรมสร้างสรรค์mini work shop มากมาย ที่จะชวนทุกคนมาเล่น มาลงมือทำมาร่วมค้นหา ทักษะฝีมือที่ซ่อนอยู่ และพิเศษทุกกิจกรรม  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมากันมากๆ  นะครับ...
เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง  ชวนขึ้นเขาตามหานกเงือก2-3 กค.

พื้นที่สร้างสรรค์

            คนทุกคนมีศักยภาพ ไม่มีคนโง่ ไม่มีคนฉลาด การศึกษาจึงควรช่วยให้คนทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเองหากแต่กลุ่มไม้ขีดไฟ มิใช่โรงเรียน เรามีมีเพียงห้องเรียนที่ไม่มีกระดานดำ มีฟ้าเป็นหลังคา มีต้นไม้เป็นครูใหญ่เรามีกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เด็กๆค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นหาความชอบ และสะสมความภูมิใจในตนเอง ทีละเล็กละน้อยเรามีดนตรีสร้างสรรค์กระตุ้นแรงบันดาลใจ การแสดงศิลปะที่เราอยากให้เด็กๆ ได้มีดวงตาที่จะมองเห็นความงาม จากรอบกายโดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย สำเร็จง่าย จนถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกัน อบอุ่นรักกันเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ อย่างมั่นใจและภูมิในในตนเอง14-15 พฤศจิกายน 2557 พาลูกหลานเปิดโลกการเรียนรู้ที่งานเดิ่นนี้ดีจัง...
คือภาระกิจหนึ่งที่กลุ่มไม้ขีดไฟ ?ดำเนินงานร่วมกับภาคีในภูมิภาคต่างๆ ?เพื่อให้เกิดพื้นที่ทั้งทางกายภาพ ?และพื้นที่ทางใจ ?ให้คนในชุมชนสังคม ?ได้ใช้เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยกลุ่มไม้ไม้ขีดไฟ ?ดำเนินงานในพื้นที่ ?อำเภอปากช่อง ?จังหวัดนครราชสีมา ?และพุ่งเป้าไปที่การเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว ?โดยใช้ชื่องานว่า ?เดิ่นนี้ดีจัง ?เพื่อเด็กและครอบครัว เดิ่น ?คือภาษาโคราช ?แปลว่าลาน ?คนสมัยก่อนมักมารวมกันเล่นที่เดิ่น (ลาน) ?ในหนึ่งบ้านอาจมีหลานๆเดิ่น ?แต่ปัจจุบัน ?ลานบ้านเหลือน้อยลงเต็มที...

กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา ?คือกระบวนการที่มุ่งพัฒนาผู้เล่นเป็นลำดับสำคัญ ?รองลงมาคือสื่อละครที่ถือเป็นปลายทางของการทำงาน กระบวนการละครที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้ ?คือการนำเอากระบวนการละครมาสอนให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ?และนำสื่อละครไปเป็นเครื่องมือในการเสนอทางออกให้กับสังคม เป็นหลัก โดยหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ?มาลองดูตัวอย่างละครเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้กัน ?
รับสมัครคนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา Give for change  กลุ่มไม้ขีดไฟคือ             คือกลุ่มที่ทำงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ  ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ  เช่น  งานฝึกอบรม งานค่าย งานพื้นที่สร้างสรรค์  งานส่งเสริมการอ่าน และอื่นๆ            ...