ประชาสัมพันธ์

คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา Give for change  กลุ่มไม้ขีดไฟคือ             คือกลุ่มที่ทำงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ  ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ  เช่น  งานฝึกอบรม งานค่าย งานพื้นที่สร้างสรรค์  งานส่งเสริมการอ่าน และอื่นๆ             ตลอดการ 20 ปีที่ผ่านมา  เรายังคงมุ่งมั้น  ดำเนินงานในพื้นที่ อ.
    เพราะเชื่อว่า  ความรู้มีอยู่ทุกที่  การเรียนรู้มีอยู่ทุกลมหายใจ  จึงอยากชวนทุกท่าน มาร่วมเรืยนรู้  ร่วมผลักประตู เปิดโลกการเรียนรู้ร่วมกัน ในวันที่   11 ธันวาคม 2559  เวลา 17.

พื้นที่สร้างสรรค์

            คนทุกคนมีศักยภาพ ไม่มีคนโง่ ไม่มีคนฉลาด การศึกษาจึงควรช่วยให้คนทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเองหากแต่กลุ่มไม้ขีดไฟ มิใช่โรงเรียน เรามีมีเพียงห้องเรียนที่ไม่มีกระดานดำ มีฟ้าเป็นหลังคา มีต้นไม้เป็นครูใหญ่เรามีกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เด็กๆค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นหาความชอบ และสะสมความภูมิใจในตนเอง ทีละเล็กละน้อยเรามีดนตรีสร้างสรรค์กระตุ้นแรงบันดาลใจ การแสดงศิลปะที่เราอยากให้เด็กๆ ได้มีดวงตาที่จะมองเห็นความงาม จากรอบกายโดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย สำเร็จง่าย จนถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกัน อบอุ่นรักกันเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ อย่างมั่นใจและภูมิในในตนเอง14-15 พฤศจิกายน 2557 พาลูกหลานเปิดโลกการเรียนรู้ที่งานเดิ่นนี้ดีจัง...
เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเดิ่นนี้ดีจัง  เพื่อเด็กและครอบครัว ชวนชมลิเก  เรื่อง  มนต์รักผักสด  มินิคอนเสิร์ต  โฮปแฟมิลีเพลินกิจกรรมมากมาย ให้คุณและครอบครัวร่วมเล่นร่วมทำ  สนุกทานอาหารพื้นบ้าน  ฟรีตลอดงาน ท่านสามารถเดินทางมาเอง  ได้ตามแผนที่...
คือภาระกิจหนึ่งที่กลุ่มไม้ขีดไฟ ?ดำเนินงานร่วมกับภาคีในภูมิภาคต่างๆ ?เพื่อให้เกิดพื้นที่ทั้งทางกายภาพ ?และพื้นที่ทางใจ ?ให้คนในชุมชนสังคม ?ได้ใช้เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยกลุ่มไม้ไม้ขีดไฟ ?ดำเนินงานในพื้นที่ ?อำเภอปากช่อง ?จังหวัดนครราชสีมา ?และพุ่งเป้าไปที่การเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว ?โดยใช้ชื่องานว่า ?เดิ่นนี้ดีจัง ?เพื่อเด็กและครอบครัว เดิ่น ?คือภาษาโคราช ?แปลว่าลาน ?คนสมัยก่อนมักมารวมกันเล่นที่เดิ่น (ลาน) ?ในหนึ่งบ้านอาจมีหลานๆเดิ่น ?แต่ปัจจุบัน ?ลานบ้านเหลือน้อยลงเต็มที...

กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา ?คือกระบวนการที่มุ่งพัฒนาผู้เล่นเป็นลำดับสำคัญ ?รองลงมาคือสื่อละครที่ถือเป็นปลายทางของการทำงาน กระบวนการละครที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้ ?คือการนำเอากระบวนการละครมาสอนให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ?และนำสื่อละครไปเป็นเครื่องมือในการเสนอทางออกให้กับสังคม เป็นหลัก โดยหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ?มาลองดูตัวอย่างละครเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้กัน ?